สินค้าใหม่
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้าราคาสมาชิก
สินค้าราคาโปรโมชั่น
DID Dictionary
Design & Print
เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ
Magic Kids
Amazing Learning
Easy Learning
Quick Learning
Smart Computing
ClipArt Collection
Master Clip Art
Greeting Cards & Arts
Web Art Collection
Digital Photo
Photo-Objects
Letter Library
Easy English
English Conversation
VCD
Download eXtreme
Hot Game Collection
 

  Automation Error หรือ System Error

     การแก้ปัญหากรณีที่โปรแกรมแจ้งว่า ต้องการติดตั้ง Windows Media Player แต่ไม่สามารถติดตั้งได้ หรือเมื่อคลิกปุ่มเพื่อฟังเสียงหรือดูวิดีโอคลิปแล้วโปรแกรมแสดงข้อความ Error เช่น Automation Error หรือ System Error เป็นต้น สามารถแก้ไขได้ดังนี้

วิธีที่ 1
1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ FixVGA.exe โดยคลิกที่นี่
2. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ FixVGA.exe จะปรากฏโฟลเดอร์ FixVGA ขึ้นมา
3. ให้คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ FixVGA
4. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ FixWMP.exe จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา
5. ให้คลิกที่ปุ่ม ติดตั้งไฟล์ msdxm.ocx เสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง
6. หากรันโปรแกรมแล้วมีอาการค้าง หรือไม่มีเสียง ให้คลิกปุ่ม ติดตั้ง MPEG Layer-3 Audio Decoder  เสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง


วิธีที่ 2

สำหรับ Windows 98

- ให้ติดตั้ง Windows Media Player โดยรันไฟล์ MPFull.exe จากแผ่นซีดีรอม หรือ
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง

สำหรับ Windows 98SE หรือ Windows Me
- ให้ติดตั้ง Windows Media Player โดยรันไฟล์ MPFull.exe จากแผ่นซีดีรอม หรือ
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง
- หรือให้ดาวน์โหลดไฟล์
msdxm.ocx แล้ว copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ C:\Windows\System (กรณีติดตั้งวินโดวส์ไว้ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์อื่น ให้แก้เป็นไดรฟ์และโฟลเดอร์ตามที่ติดตั้งวินโดวส์ไว้) เสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง
   * แต่ถ้ายังไม่สามารถรันโปรแกรมได้ ให้ทำการลงทะเบียนไฟล์ โดยปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดแล้วคลิก Start > Run... แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้  regsvr32 "C:\Windows\System\msdxm.ocx" (โดย C:\Windows\System หมายถึงโฟลเดอร์ตามขั้นตอนข้างต้น)  ให้รอสักครู่ จนกว่าจะปรากฏข้อความ DllRegisterServer in C:\Windows\System\msdxm.ocx succeeded. ขึ้นมา แล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง

สำหรับ Windows 2000
1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์
msdxm.ocx แล้ว copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ C:\WinNT\System32 (กรณีติดตั้งวินโดวส์ไว้ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์อื่น ให้แก้เป็นไดรฟ์และโฟลเดอร์ตามที่ติดตั้งวินโดวส์ไว้)
2. เมื่อ copy ไฟล์เสร็จแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนไฟล์ โดยปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดแล้วคลิก Start > Run... แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้  regsvr32 "C:\WinNT\System32\msdxm.ocx" (โดย C:\WinNT\System32 หมายถึงโฟลเดอร์ตามข้อ 1.)
3. ให้รอสักครู่ จนกว่าจะปรากฏข้อความ DllRegisterServer in C:\WinNT\System32\msdxm.ocx succeeded. ขึ้นมา
4. เสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง

สำหรับ Windows XP
1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์
msdxm.ocx แล้ว copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ C:\Windows\System32 (กรณีติดตั้งวินโดวส์ไว้ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์อื่น ให้แก้เป็นไดรฟ์และโฟลเดอร์ตามที่ติดตั้งวินโดวส์ไว้)
2. เมื่อ copy ไฟล์เสร็จแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนไฟล์ โดยปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดแล้วคลิก Start > Run... แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้  regsvr32 "C:\Windows\System32\msdxm.ocx" (C:\Windows\System32 หมายถึงโฟลเดอร์ตามข้อ 1.)
3. ให้รอสักครู่ จนกว่าจะปรากฏข้อความ DllRegisterServer in C:\Windows\System32\msdxm.ocx succeeded. ขึ้นมา
4. เสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง

* หากรันโปรแกรมแล้วมีอาการค้าง หรือไม่มีเสียง ให้ดาวน์โหลด MPEG Layer3-codec ไปติดตั้งในเครื่อง เสร็จแล้วให้รันโปรแกรมอีกครั้ง