สินค้าใหม่
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้าราคาสมาชิก
สินค้าราคาโปรโมชั่น
DID Dictionary
Design & Print
เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ
Magic Kids
Amazing Learning
Easy Learning
Quick Learning
Smart Computing
ClipArt Collection
Master Clip Art
Greeting Cards & Arts
Web Art Collection
Digital Photo
Photo-Objects
Letter Library
Easy English
English Conversation
VCD
Download eXtreme
Hot Game Collection
 
พบสินค้าแยกตาม หมวดสินค้า : 37 รายการ
    Easy Learning Computer & IT Set 3
      รายละเอียด : การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี พร้อมเทคนิค เคล็ดลับที่จะทำให้การตัดต่อวิดีโอกลายเป็นเรื่อง่ายๆ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft office 2003 การเขียน CD & DVD และครอบคลุมทุกคำสั่งการใช้งานและเครื่องมือต่างๆ ใน Adobe Photoshop CS2 พร้อมทิปและเทคนิคต่างๆ มากมาย ทั้งหมดนี้กับชุดสุดประหยัด ซึ่งภายในประกอบด้วยหนังสือและซีดีรอมทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้ 101 ปัญหาการตัดต่อวิดีโอ, คู่มือการเขียน CD & DVD ฉบับสมบูรณ์, เรียนรู้ Microsoft Office 2003, คู่มือการเรียนลัด Adobe Photoshop CS2
      ราคา : 760  บาท
      ราคาสมาชิก :   บาท
      ราคาโปรโมชั่น : 299  บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Amazing Learning for Kid Set 2
      รายละเอียด : เตรียมความพร้อม ฝึกความคิด พัฒนาไหวพริบ เพลิดเพลินกับกิจกรรม เสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนที่อยู่อาศัย ธรรมชาติรอบตัว และวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดนี้กับชุดสุดประหยัด ซึ่งภายในประกอบด้วยหนังสือและซีดีรอมทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้ ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ลับสมอง ประลองปัญญา, เปิดโลกหนูน้องอัจฉริยะ ชุด ชุมชนของเรา, เปิดโลกหนูน้องอัจฉริยะ ชุด ธรรมชาติรอบตัว, วิทยาศาสตร์น่ารู้
      ราคา : 760  บาท
      ราคาสมาชิก :   บาท
      ราคาโปรโมชั่น : 319  บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Amazing Learning for Kid Set 1
      รายละเอียด : เรียนรู้ผ่านการเล่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเกมเสริมทักษะรอบด้าน ส่งเสริมการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขรอบด้าน สนุกสนานกับการท่องโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งหมดนี้กับชุดสุดประหยัด ซึ่งภายในประกอบด้วยหนังสือและซีดีรอมทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้ เปิดโลกหนูน้องอัจฉริยะ ชุด ครอบครัวของเราโรงเรียนของเรา, เปิดโลกหนูน้องอัจฉริยะ ชุด สิ่งต่างๆ รอบตัว, โปรแกรมเสริมสร้างและพัฒนา IQ, EQ, AQ, SQ, MQ และ อินเตอร์เน็ตสำหรับเด็ก
      ราคา : 760  บาท
      ราคาสมาชิก :   บาท
      ราคาโปรโมชั่น : 319  บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  ภาษาไทย ป.1
      รายละเอียด : ฝึกทักษะการใช้หลักภาษาไทยเพื่อฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกพูด และฝึกเขียนคำ ให้ความรู้หลักเกณฑ์เรื่อง พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต์/มาตราตัวสะกด/อักษรสูง กลาง ต่ำ/การผันวรรณยุกต์/คำที่ใช้ ห นำ และคำที่ใช้ อ นำ ย
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  ภาษาไทยอนุบาล
      รายละเอียด : ฝึกทักษะการเขียนและอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประสมสระและวรรณยุกต์ ฝึกอ่านเป็นคำ อ่านสะกดคำ การผันอักษรกลาง โดยในแต่ละเมนูจะประกอบด้วยการให้ความรู้หลักเกณฑ์ทางภาษา
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Farm Fresh เกมเลี้ยงสัตว์ คิดเลขสนุก เล่นเพลิน
      รายละเอียด : Farm Fresh เกมเลี้ยงสัตว์ คิดเลขสนุก เล่นเพลิน เป็นเกมเสริมทักษะการคิดคำนวณด้านการบวกและการลบ ฝึกการบริหาร วางแผนและจัดการฟาร์มสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และได้ผลตอบแทนสูงสุด
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
1 2 3 4 5 6 7

<< First    < Previous    Next >    Last >>