สินค้าใหม่
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้าราคาสมาชิก
สินค้าราคาโปรโมชั่น
DID Dictionary
Design & Print
เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ
Magic Kids
Amazing Learning
Easy Learning
Quick Learning
Smart Computing
ClipArt Collection
Master Clip Art
Greeting Cards & Arts
Web Art Collection
Digital Photo
Photo-Objects
Letter Library
Easy English
English Conversation
VCD
Download eXtreme
Hot Game Collection
 
พบสินค้าแยกตาม หมวดสินค้า : 4 รายการ
  



  เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ ชุด ธรรมชาติรอบตัว
      รายละเอียด : เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กก้าวสู่โลกกว้างด้วยความมั่นใจ
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก :   บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]



  เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ ชุมชนของเรา
      รายละเอียด : เรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน เด็กๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของเรา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมพร้อมให้เด็กก้าวสู่โลกกว้างด้วยความมั่นใจ ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ มีเสียงบรรยายตลอดแผ่น
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก :   บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]



  สิ่งต่างๆ รอบตัว
      รายละเอียด : เรียนรู้ผ่านการเล่น กับกิจกรรมและเกมเสริมทักษะรอบด้าน พร้อมสาระ ความรู้ ความบันเทิง เพื่อให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน มีเสียงบรรยายตลอดแผ่น
      - ช่วยเสริมทักษะ สติปัญญาสำหรับเด็ก
      - พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา
      - ฝึกสังเกต สำรวจ ความคิดสร้างสรรค์
      - เด็กๆ สามารถเล่นได้ด้วยตนเอง

      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก :   บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]



  ครอบครัวของเรา โรงเรียนของเรา
      รายละเอียด : สื่อการเรียนรู้ ชี้ทางสู่อัจฉริยะ เรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พร้อมฝึกการสังเกต สำรวจ ความคิดสร้างสรรค์ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมร้องเพลงภาษาอังกฤษและกิจกรรมจากแบบฝึกทักษะต่างๆ มากมาย มีการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก :   บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
1

<< First    < Previous    Next >    Last >>