สินค้าใหม่
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้าราคาสมาชิก
สินค้าราคาโปรโมชั่น
DID Dictionary
Design & Print
เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ
Magic Kids
Amazing Learning
Easy Learning
Quick Learning
Smart Computing
ClipArt Collection
Master Clip Art
Greeting Cards & Arts
Web Art Collection
Digital Photo
Photo-Objects
Letter Library
Easy English
English Conversation
VCD
Download eXtreme
Hot Game Collection
 
พบสินค้าแยกตาม สินค้าราคาสมาชิก : 180 รายการ
    ภาษาไทย ป.1
      รายละเอียด : ฝึกทักษะการใช้หลักภาษาไทยเพื่อฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกพูด และฝึกเขียนคำ ให้ความรู้หลักเกณฑ์เรื่อง พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต์/มาตราตัวสะกด/อักษรสูง กลาง ต่ำ/การผันวรรณยุกต์/คำที่ใช้ ห นำ และคำที่ใช้ อ นำ ย
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  ภาษาไทยอนุบาล
      รายละเอียด : ฝึกทักษะการเขียนและอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประสมสระและวรรณยุกต์ ฝึกอ่านเป็นคำ อ่านสะกดคำ การผันอักษรกลาง โดยในแต่ละเมนูจะประกอบด้วยการให้ความรู้หลักเกณฑ์ทางภาษา
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Farm Fresh เกมเลี้ยงสัตว์ คิดเลขสนุก เล่นเพลิน
      รายละเอียด : Farm Fresh เกมเลี้ยงสัตว์ คิดเลขสนุก เล่นเพลิน เป็นเกมเสริมทักษะการคิดคำนวณด้านการบวกและการลบ ฝึกการบริหาร วางแผนและจัดการฟาร์มสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และได้ผลตอบแทนสูงสุด
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  เทคนิคคิดเลขเร็ว
      รายละเอียด : สนุกกับการฝึกทักษะคิดเลขเร็วและแม่นยำ โดยเริ่มฝึกทักษะการบวกเลขโดดสอบจำนวนที่บวกกันเป็นสิบ ซึ่งเป็นจำนวนทบสิบซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน และใช้การคำนวณเชิงเวทคณิตเข้าช่วย น้องๆ จะได้ศึกษาวิธีการบวกและลบหลากหลายวิธีกว่าในหลักสูตรปกติ ซึ่งจะทำให้มีทักษะในการคำนวณที่รวดเร็วขึ้น และรู้จักคัดสรรวิธีที่ตัวเองชอบและถนัด
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  ภาษาอังกฤษประถม ชุดที่ 2 (English for Primary 2)
      รายละเอียด : สนุกกับภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มคะแนนสอบ อาทิด้าน Grammar, Conversation, Vocabulary, Pornunciation และ Exercise พร้อมแบบฝึกหัด ทบทวนสำหรับประเมินผล นอกจากนั้นน้องๆ ยังสามารถอัดเสียงพูด เพื่อเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับได้อีกด้วย
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  ภาษาอังกฤษประถม ชุดที่ 1 (English for Primary 1)
      รายละเอียด : สนุกกับการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการฟังและพูด สำหรับเด็ก เพื่อมุ่งสู่อนาคต ทั้งด้าน Grammar, Conversation, Vocabulary, Pornunciation และ Exercise พร้อมแบบฝึกหัด ฝึกทักษะ สำหรับประเมินผลทุกบทเรียน
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

<< First    < Previous    Next >    Last >>