สินค้าใหม่
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้าราคาสมาชิก
สินค้าราคาโปรโมชั่น
DID Dictionary
Design & Print
เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ
Magic Kids
Amazing Learning
Easy Learning
Quick Learning
Smart Computing
ClipArt Collection
Master Clip Art
Greeting Cards & Arts
Web Art Collection
Digital Photo
Photo-Objects
Letter Library
Easy English
English Conversation
VCD
Download eXtreme
Hot Game Collection
 
พบสินค้าแยกตาม หมวดสินค้า : 7 รายการ
    Easy English 7
      รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว ใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน สร้างพื้นฐานเพื่อช่วยนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จในการ สอบ TOEFL เนื้อหาประกอบด้วย การใช้ Verb Tense ในรูปแบบประโยคต่างๆ, ชนิดและการใช้กริยาในรูป Active และ Passive, รูปแบบการใช้ Used to และ Would always, ฝึกการฟังเสียงจากภาพยนตร์, ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, สอนให้คุณเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พูดโต้ตอบ สื่อสารได้ ดูหนังรู้เรื่อง สนุกกับรูปแบบการสอนที่ทันสมัย พร้อมทำแบบทดสอบประเมินผลด้วยตัวเอง
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Easy English 6
      รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว ใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน เนื้อหาประกอบด้วย โครงสร้างและการใช้ประโยคเงื่อนไข, การเปลี่ยนรูปคำนามเป็นพหูพจน์, ฝึกการฟังเสียงจากภาพยนตร์, ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ปริศนาอักษรไขว้ (Crossword Puzzle), การอ่านบทความแล้วฝึกเขียนวิเคราะห์เรื่อง, สอนให้คุณเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พูดโต้ตอบ สื่อสารได้ ดูหนังรู้เรื่อง สนุกกับรูปแบบการสอนที่ทันสมัย พร้อมทำแบบทดสอบประเมินผลด้วยตัวเอง
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Easy English 5
      รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายได้ผลเร็วเพื่อใช้ในชีวิตประจำนวนประกอบด้วยการใช้ The Future with,Be going to,การใช้ Don t Have toและ Mustn t ฝึกการฟังเสียงจากภาพยนตร์ผจญภัย, ออกเสียงคำศัพท์ระหว่างอังกฤษและอเมริกัน, เกมปริศนาอักษรไขว้ (Crossword Puzzle) และอ่านบทความแล้วฝึกวิเคราะห์เรื่องจากบทความที่อ่าน
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Easy English 4
      รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย เรียนรู้ไวยากรณ์(Grammar), ฝึกการฟังเสียงจากวีดีโอ(Listening),ฝึกการอ่านเนื้อเรื่อง(Reading),ฝึกการออกเสียง(Pronunciation), การวิเคราะห์เรื่อง(Comprehension) พร้อมแบบทดสอบสำหรับประเมินผลทุกหัวข้อ
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Easy English 3
      รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย Grammar - เรียนรู้ไวยากรณ์, Listening - ฝึกการฟังเสียงจากวีดีโอ, Reading - ฝึกการอ่านเนื้อเรื่อง, Pronunciation - ฝึกการออกเสียง, Writing - ฝึกฝนการเขียนด้วยตนเอง และ Comprehension - การวิเคราะห์เรื่อง พร้อมแบบทดสอบสำหรับประเมินผลทุกหัวข้อ
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]  Easy English 2
      รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ด้วยวิธีการง่ายๆ ได้ผลอย่างแท้จริง ประกอบด้วย Grammar - เรียนรู้ไวยากรณ์, Listening - ฝึกการฟังเสียงจากวีดีโอ, Reading - ฝึกการอ่านเนื้อเรื่อง, Pronunciation - ฝึกการออกเสียง, Writing - ฝึกฝนการเขียนด้วยตนเอง และ Comprehension - การวิเคราะห์เรื่อง พร้อมแบบทดสอบสำหรับประเมินผลทุกหัวข้อ
      ราคา : 190  บาท
      ราคาสมาชิก : 170  บาท
      ราคาโปรโมชั่น :   บาท

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
1 2

<< First    < Previous    Next >    Last >>