การติดตั้งเครื่อง Client


ขั้นตอนที่ 1
        กรณี Autoplay
        1. ให้คลิกที่เมนู ติดตั้งโปรแกรม จากนั้นให้ข้ามไปทำ ขั้นตอนที่ 2        กรณีไม่ Autoplay

        1. คลิกที่ปุ่ม Start ของวินโดวส์ แล้วเลือกหัวข้อ Run...
        2. พิมพ์ D:\Setup\Setup.exe ลงในช่อง Open แต่ถ้าไดร์ฟซีดีรอมของคุณไม่ได้เป็นไดร์ฟ D ก็ให้แก้ไขเป็นชื่อไดร์ฟของคุณ เสร็จแล้วให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม OK จากนั้นให้ข้ามไปทำ ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

        1. โปรแกรมจะเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม OK


        2. โปรแกรมจะแสดงตำแหน่งที่จะติดตั้ง ให้คลิกที่ปุ่มรูปคอมพิวเตอร์ หรือคลิกที่ ปุ่ม Next >>


        3. โปรแกรมจะติดตั้งลงในเครื่อง ให้รอจนกว่าจะติดตั้งครบ 100%


        4. จะมีข้อความบอกว่าติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK


        5. โปรแกรมจะกลับมาที่หน้าจอเมนู ก่อนการใช้งานโปรแกรมให้ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นเสียก่อน โดยให้ดูวิธีการกำหนดในหัวข้อ วิธีการกำหนดค่าเริ่มต้น


วิธีการกำหนดค่าเริ่มต้น
        1. กรณี Autoplay ให้คลิกที่เมนู กำหนดค่าเริ่มต้น จากนั้นให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 3        2. กรณีไม่ Autoplay พิมพ์ D:\DID\DIDConfig.exe ลงในช่อง Open แต่ถ้าไดร์ฟซีดีรอมของคุณไม่ได้เป็นไดร์ฟ D ก็ให้แก้ไขเป็นชื่อไดร์ฟของคุณ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK


        3. จะปรากฏโปรแกรมสำหรับกำหนด Path ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้คลิกที่ปุ่ม Browse...


        4. จากนั้นให้ Browse ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล DiD Software เอาไว้ แล้วคลิกเลือกไฟล์ชื่อ SetPath.txt จากนั้นคลิกปุ่ม Open


        5. โปรแกรมจะแสดง Path ของโปรแกรมในช่อง Open ให้คลิกปุ่ม OK


        6. จากนั้นจะปรากฏข้อความแจ้งให้ทราบว่า "การกำหนดตำแหน่งไฟล์เรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม OK อีกครั้งเป็นอันเสร็จขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้น


        * เมื่อได้ทำการติดตั้งโปรแกรมและกำหนดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม Start -> Programs -> DID Software เพื่อเข้าสู่โปรแกรม